บทสัมภาษณ์ "รู้ลึกการทำงานของสมาคม/ชมรมคนไทยในเยอรมนี"

ดร.พัทยา เรือนแก้ว(พัท) นักวิจัยและนักวิชการอิสระ จบปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานพัฒนาชนบทในภาคอิสานของไทย และที่ราบสูงในศรีลังกา (United Nations Volunteer in Domestic Development Service) ก่อนมาศึกษาที่เยอรมนี จบปริญญาโท และเอก สังคมวิทยา ที่มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด เป็นผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมธาราและเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป หัวหน้ากองบรรณาธิการนิตยสารดี ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประสานงานเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) วิทยากรด้านสิทธิและกฎหมาย

บทสัมภาษณ์ ดร.พัทยา เรือนแก้ว เกี่ยวกับสมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน
โดย สถานกงสุลใหญ่ นครแฟรงก์เฟิร์ต
เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

https://www.facebook.com/RoyalThaiConsulateGeneralFrankfurt/videos/vb.184404341738342/303276447048184/?type=2&theater

Go back

Close Window